TINDE VENN

Vi har satt sammen en av de gunstigste strømavtalene man finner på markedet i dag. Du får markedspris fra NordPool med påslag på bare 3,25 øre per kWh. Med denne avtalen trenger du ikke lenger bekymre deg for høye strømregninger eller økte priser, for Tinde Venn har Evighetsgaranti – alltid samme påslag!

På dette produktet kjøper vi inn kraft direkte fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra gjennomsnittlig månedlig spotpris, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning. Avtalen har kun kr 19,- per måned i fastledd, ingen bindingstid, faktureres månedlig på etterskudd. Ved fakturautsendelse per post påløper det fakturagebyr med kr 49,-. Forøvrig alle priser oppgitt inklusiv merverdiavgift, prisendring varsles på Min side eller e-post.

Påslag: 3,25 øre/kWh
Fastbeløp: 19 kr/mnd
Kundetype: Privat
Avregning: Etterskudd
Bindingstid: Nei

Bestill her

Bestill Tinde Venn her!