TINDE spot.

På dette produktet kjøper vi inn kraft direkte fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra gjennomsnittlig månedlig spotpris, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.

I tillegg til innkjøpsprisen kommer et påslag på 7,5 øre/kWh (inkl. elsertifikater). Månedlig fastbeløp er kun 19 kr per måned. Det faktureres månedlig og etterskuddsvis. Ved elektronisk faktura tilkommer ikke fakturagebyr, ved papirfaktura påløper fakturagebyr med kr 49,-.

Produktet har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved prisendring på Min side eller e-post. Alle priser oppgitt inklusiv merverdiavgift.

Påslag: 7,5 øre/kWh
Fastbeløp: 19 kr/mnd
Kundetype: Privat
Avregning: Etterskudd
Bindingstid: Nei

Bestill avtale