TINDE smart.

På dette produktet kjøpes strøm inn før det forbrukes og du får våre beste forvaltede priser med månedlig pristak. Pristak sikrer deg når strømprisene stiger slik at din strømprisen ikke vil gå over pristaket.

Forvaltningspris er inkl. elsertifikater og alle påslag. Månedlig fastbeløp er kun 69 kr per måned. Det faktureres månedlig og etterskuddsvis. Ved elektronisk faktura tilkommer ikke fakturagebyr, ved papirfaktura påløper fakturagebyr med kr 49,-.

Produktet har 12 måneders bindingstid og kundene blir varslet ved prisendring på Min side eller e-post. Alle priser oppgitt inklusiv merverdiavgift.

Pristak: 69 øre/kWh
Fastbeløp: 69 kr/mnd
Kundetype: Privat
Avregning: Etterskudd
Bindingstid: 12 måneder

Bestill avtale