Spørsmål og svar – FAQ

Månedsavgiften på ditt nye strømavtale faktureres forskuddsvis. Første faktura inkluderer derfor tiden fra du ble kunde til faktura ble sendt ut, samt månedsavgiften for denne måneden. Fakturabeløpet på første faktura vil derfor være høyere enn en månedsavgift. På fremtidige fakturaer vil du faktureres en månedsavgift per faktura.

Gå inn på www.tindeenergi.no for bestillingskjema og legg inn nødvending informasjon. Når du har sendt inn bestilling, vil du motta en epost med bestillingsbekreftelse. Ta også gjerne kontakt med vår kundeservice på e-post: kundeservice@tindeenergi.no

Det faktureres på flere måter, forskudd, a-konto og etterskudd men avhengig av hva som er avtalt og produkt. Så fremt det foreligger målerstand fra netteier vil du avregnes hver måned om du har variabel strømavtale.

Fastprispakke fra Tinde Energi innebærer at du betaler samme pris for strømforbruket ditt hver måned. Dette gir deg lave og forutsigbare strømregninger. Fastprispakkene inkluderer et spesifisert årlig strømforbruk. Ved forbruk utover det som er inkludert i pakken vil overforbruk tilleggsfaktureres.

Ta kontakt med netteier på gammel adresse og si opp nettleien, da får Tinde Energi beskjed om dette. Ta kontakt med ny netteier på nytt sted, om ikke det er den samme som tidligere, og bestill nettleie på ny adresse. Ta deretter kontakt med Tinde Energi og oppgi ny målepunktID og avlest målerstand.

En måleravlesning direkte til strømleverandøren skal kun skje ved bestilling av strøm. Etter dette skal måleravlesning skal skje til netteier når de ber om dette, ca. annenhver måned.

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. En betydelig andel av nettleien består av offentlige avgifter. Ved utfall/brudd på linje over lang tid kan du kreve kompensasjon i fra netteier.

Elsertifikat er en felles nordisk løsning for å fremme produksjon av miljøvennlig strøm. Verden trenger mer strøm produsert fra fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi. Fornybar strøm kan erstatte strøm produsert fra olje, gass og kull, som fører til klimautslipp. Alle kunder som bruker strøm er pålagt å betale for elsertifikater og dette skal øke initiativet for produksjon av fornybar energi. Les mer om elsertifikater hos NVE.