Variabel WEB

Variabel WEB er en flytende strømavtale. Prisen følger markedssvingninger i strømmarkedet, men endres ikke like ofte som ved spotpris-avtale. Avtalen faktureres på etterskudd og prisendringer vil bli varslet med 14 dagers varsel.

  • Pris 48,9 ØRE per kwh
  • Ingen bindingstid
  • Fastledd kr 69,- pr mnd
  • Månedlig fakturering på etterskudd
  • Alle våre priser er inkludert mva og elsertifikat. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.
  • Alle avtaler forutsetter utsendelse av avtale/faktura på e-post. Ved forsendelse med Posten tilkommer det administrasjonsgebyr på kr 49,- pr. faktura.