Forvaltning WEB

Forvaltning WEB er en forvaltningsavtale som innebærer kontinuerlig overvåking av markedet som gjør at vi kan handle store volum når kraften er rimelig. Denne billige strømmen leverer vi til deg når markedsprisen og forbruket er høyt. Prisen fremkommer månedlig på tilsendt faktura.

Dette gir våre kunder:

  • Forutsigbare strømkostnader med rimelig strøm som følger strømmarkedet.
  • Ingen overraskende regninger når strømprisen går i været
  • Strømpriser som følger markedet
  • Fastledd kun kr 49,- per måned
  • Ingen bindingstid
  • Etterskuddsbetaling
  • Alle våre priser er inkludert mva og elsertifikat.
  • Det forutsetter fakturautsendelse på e-post, papirfaktura har miljøgebyr med kr 49,-