PERSONVERN OG COOKIES

Vi er opptatt av å sikre ditt personvern og følger gjeldende personopplysningslov, herunder også EUs personvernforordning («GDPR») i behandlingen av personopplysninger. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi håndterer dine. Dersom du fortsatt skulle ha noen spørsmål om hvordan vi behandler dine persondata, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Strømavtale
Når du inngår en strømavtale med Tinde Energi AS(heretter kalt: TINDE energi), trenger vi noen personopplysninger for å inngå og forvalte denne avtalen. Du blir bedt om å gi oss navn, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, adresse og målpunktid. Formålet er å ivareta strømavtalen som inngås mellom deg som kunde og oss som strømleverandør.

TINDE energi innhenter kun personopplysninger som vi mener er tilstrekkelig for å kunne ivareta strømavtalen, og informasjonen vil ikke bli benyttet til andre formål. Personopplysningene vi har registrert om deg er de du oppgir ved avtaleinngåelse. Vi bruker deler av disse opplysningene for å foreta en kredittvurderingssjekk som foretas av ekstern leverandør, men innholdet i kredittvurderingen blir ikke lagret hos TINDE energi.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er din godkjenning av våre brukervilkår når du inngår strømavtale med oss, våre berettigede interesse i å drive virksomheten vår og det som er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

Kommunikasjon og markedsføring
Vi vil kommunisere med deg på e-post vedrørende forhold som er aktuelle for å ivareta kundeforholdet. Du vil også få tilgang til din egen «Min Side» portal hvor du vil se oppdatert informasjon om ditt kundeforhold.

Kunder og interessenter vil kunne motta nyhetsbrev fra oss. Det er mulig å reservere seg mot mottak av nyhetsbrev selv om du har en strømavtale med oss. Dette kan gjøres ved avtaleinngåelse, ved å endre innstillinger på «Min Side» eller reservere deg ved å svare på e-posten du mottar. Dersom du har samtykket til å motta vårt nyhetsbrev kan du kalle tilbake dette samtykket.

Som del av vår salgsaktivitet, innhenter vi salgslister fra aktører i markedet som formidler disse. Vi vil benytte din kontaktinformasjon, navn og telefonnummer, i markedsøyemed. Dine personopplysninger som blir benyttet i denne anledningen vil bli slettet om en avtale ikke er ønskelig å etablere.

Dersom du bestiller, avslutter eller endrer en strømavtale med oss over telefon, vil vi kunne gjøre opptak av samtalen som oppbevares frem til avtalen er dokumentert, og eller korrekt faktura produsert.

På nettstedet vårt vil du kunne starte en Chat og bestille avtale. Du kan også kontakte oss via telefon, e-post, brev eller sosiale medier. Når du kommuniserer med oss på en av disse måtene, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger dersom det er relevant for å betjene din henvendelse.

Ved innsendelse av skjema for å bestille avtale gjennom vår nettside, kan din IP adresse bli lagret.

Cookies/Informasjonskapsler
Nå du besøker tindeenergi.no blir du bedt om å gi ditt samtykke til at cookies brukes. En cookie (kake) er en liten textfil som nettsiden du besøker, ber om å få lagre på den dataenhet du bruker for å se på denne nettsiden. Du bestemmer selv hvordan din enhet håndterer cookies gjennom innstillinger i din nettleser. Se din nettleser sins hjelpesider for mer informasjon om hvordan du kan blokere eller fjerne cookies.

Vi bruker 1. parts- og 3. parts cookies for ulike formål. En del av cookiene som lagres på din enhet slettes da du forlater vår nettside (session cookies), mens andre ligger kan ligge i opp til 2 år på din enhet for at nettsiden skal kunne kjenne igen deg fra gang til gang om du kommer tilbake (persistant cookies). Vi verner om vår IT-sikkerhet og registrerer derfor informasjon om besøkeren IP-adresse.

Cookies brukes på vår nettside for å:

  • Tilrettelegge for bruk av nettsidene og gjør at nettsidene laster raskere på din enhet (1. parts sessions cookie).
  • Effektivisere og følge opp våre salgskampanjer og markedsaktiviteter. For dette så benytter vi eksterne partnere (1. parts- og 3. parts permanent cookie).
  • Med hjelp av analysverktøyet Google Analytics (1. parts- og permanent cookies) samles inn statistikk om hvordan våre besøkende bruker våre nettsider, for eksempel:
  • Om den besøkende har vært på nettsiden tidligere
  • Fra hvor den besøkende har klikket seg inn til våre nettsider
  • Hvilke sider som besøkes på nettsiden
  • Hvor lang tid besøket tar
  • Hvlken webleser som benyttes

Om du ikke vil at dine besøk på vår nettside skal vises i våre statistikker, så kan du installere et tillegg i din nettleser. Tillegges finnes for Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera. Her finner du link til tillegget.

Dine rettigheter
Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og overføring av persondata til en annen virksomhet, samt sletting av personopplysninger som TINDE energi ivaretar. Du kan også klage til tilsynsmyndighetene i din jurisdiksjon. Du har rett til å få innsyn i hvordan TINDE energi behandler dine personopplysninger ved å motta en kopi av persondataene knyttet til deg og informasjon vedrørende vår behandling av dine persondata. Du har rett til å få korrigert dine personopplysninger. På «Min Side» kan du til enhver tid korrigere informasjon du har gitt til oss eller du kan også ta kontakt med vår kundeservice for å få utført dette. Du har rett til å be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig.

Vi vil kunne overføre persondata i samsvar med dine rettighet til en annen virksomhet, dataportabilitet, såfremt det er aktuelt og teknisk mulig.

Du kan be om sletting av dine personopplysninger hos oss. Vi vil imidlertid beholde nødvendig informasjon for å oppfylle lovpålagte oppgaver som f.eks. bokføring og regnskap, men slike opplysninger vil bli slettet så snart disse er oppfylt.

Andre parter
TINDE energi er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi samler inn for å ivareta strømavtalen. Vi deler bare personopplysninger med våre samarbeidspartnere når dette er nødvendig for å utføre relevante oppgaver for levering av vår strømavtale til deg. Vi har databehandleravtale med aktuelle parter, og de er forpliktet til å behandle personopplysninger slik vi beskriver det i vår personvernerklæring.Vi bruker offentlig tilgjengelig registre til kvalitetssikring av opplysningene vi har hos oss eller som vi har fått av tredjeparter. Disse registrene fungerer da som et oppslagsverk, og personopplysninger som hentes ut eller kvalitetssikres er blant annet navn, adresse og telefonnummer.

Andre parter inkluderer netteier for levering av strøm, regnskapsleverandør, faktura- og innfordringsleverandører, inkassobyrå for eventuelle inkassokrav, IT-leverandør, samt offentlige myndigheter når det eventuelt er påkrevd i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.

TINDE energi overfører ikke personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS/EU.

Gjennomføring av endringer i erklæringen
Dersom vi ser behov for å endre personvernserklæringen, kan oppdateringene fremkomme uten varsel. Ved større endringer vil vi informere om dette ved innlogging på «Min Side» eller sende informasjon på e-post. Personvernserklæringen er tilgjengelig på våre nettsider. Vår håndtering av personvernsopplysninger må til enhver tid være i henhold til norsk lov og særpraksis.

Kontaktinformasjon
Tinde Energi AS har sitt hovedkontor i Norge og har lokale kontaktpunkt for de ulike landene vi har virksomhet i. Du er velkommen til å kontakte hovedkontoret og kontorene i de ulike landene vedrørende spørsmål om TINDE energi sin behandling av personopplysninger.

Du kan nå oss med e-post på: post@tindeenergi.no eller med vanlig post til:

Tinde Energi AS
Bekkeveien 163
3173 Vear
Norway