TINDE BLOGG

Hva er spotpris, og hvordan fungerer det?

Er du nysgjerrig på hva spotpris er, og hvordan det fungerer? Det kan være utfordrende å bli klok på alle de forskjellige uttrykkene i strømbransjen. Det er fort gjort å føle seg forvirret og demotivert, i jakten på den perfekte strømavtalen. Heldigvis er spotpris et ganske enkelt og greit konsept.

Først og fremst, hva er spotpris? Spotpris er dagens pris. Det er beløpet en vare koster fra time til time. I dette tilfellet er varen strøm. Beløpet endrer seg hele tiden, så dersom du har en spotprisavtale vil du alltid få billigst mulig strøm. Det vil være samme pris som leverandørene kjøper strømmen for, altså markedspris. En spotprisavtale passer derfor godt til deg som er mest opptatt av pris, fremfor forutsigbarhet. Noen foretrekker andre avtaler, rett og slett fordi de liker å i større grad beregne på forhånd hvor mye strømmen vil koste.

Hvordan fungerer det? Det finnes to forskjellige måter å måle spotpris på. Man kan enten betale for den strømmen man bruker time for time, eller betale gjennomsnittet av hva strømmen har kostet i løpet av måneden. Førstnevnte gir deg muligheten til å kun betale for strømmen du faktisk bruker. Da vil det være mulig å tilpasse strømforbruket etter når strømmen er billigst. Den andre muligheten er å betale gjennomsnittsprisen av hva strømmen har ligget på gjennom hele måneden, uansett når du har brukt strømmen. Begge deler kan lønne seg, det kommer an på hva du foretrekker. I begge tilfeller betaler du for strømmen i slutten av måneden, men prisen kan variere. Du betaler også gjerne et fast gebyr, og noen faste påslag (pristillegg). De er basert på leverandøren din sin pris per kWh (kilowattime). Det kan være en fastpris, eller påslag per kWh. Begge deler er også mulig. Inntekten til leverandørene blir derfor den samme uansett, uavhengig av hvor mye strømmen koster. Tilbud og etterspørsel er hovedfaktorene som medfører de hyppige prisendringene på markedet. Dersom etterspørselen er høy, stiger prisen.

Månedlig spotpris fra januar 2018 til januar 2021. Kilde: NordPool

Du har kanskje hørt at strømprisen er ekstra høy denne vinteren. Det er en kjent sak at kulda trekker prisen opp. Det er fordi behovet for strøm blir større. For de med en strømavtale som går ut på å betale prisen strømmen koster time for time, så kan det lønne seg å være bevisst på når du for eksempel lader elbilen. Du kan nemlig risikere å måtte betale mer enn nødvendig. Hvis du derimot har en avtale hvor du betaler gjennomsnittsprisen så spiller det ingen rolle når på døgnet du lader elbilen. Prisen blir den samme uansett.

Ønsker du en spotprisavtale hvor du betaler gjennomsnittsprisen for hele måneden? Da kan vi i Tinde Energi hjelpe deg med det!

Hvis du lurer mer på hva som avgjør strømprisen så kan du lese innlegget som heter «Hvordan påvirker handel strømprisen?» her.