TINDE BLOGG

Hva er opprinnelsesgarantier?

Vi sier at vi leverer 100% vannkraft – men hva innebærer egentlig det?

I Norge produseres det store mengder vannkraft, og vi tar det nesten for gitt at det er energi fra vannkraft vi får i stikkontaktene. Men grunnet import og eksport har vi en annen sammensetning av strøm som blir levert, sammenlignet med strøm vi selv produserer. For å støtte produksjonsordninger og bærekraftig strøm har man derfor opprinnelsesgarantier. Det innebærer at strømleverandører kan kjøpe en slags kvote, enten fra et spesifikt kraftverk eller innenfor en produksjonstype generelt. Da betaler leverandøren for at det blir produsert like mye kraft som kundene forbruker. Det endrer ikke strømmen hverken du eller jeg får i stikkontakten, men det øker inntekten for dem som produserer kraft på en måte samfunnet ønsker. Dette åpner for videreutvikling av teknologi, infrastruktur og økt produksjon.

Kort forklart: Har du strømavtale med opprinnelsesgaranti for 100% vannkraft, får du ikke 100% vannkraft i stikkontakten. Leverandøren din betaler for at det skal produseres like mye vannkraft som din husstand forbruker. Ved å ha en slik ordning kan du derfor sikre at det tilføres like mye vannkraft til strømnettet som du, og alle andre med opprinnelsesgaranti, forbruker. Det finnes også opprinnelsesgarantier for annen energi enn vannkraft, som for eksempel sol.

Man forbruker mer energi i Norge enn man produserer med vannkraft, så det er ikke alle leverandører og avtaler som har denne ordningen. Man kan kjøpe opprinnelsesgarantier for det som faktisk blir produsert, men ikke mer. Det varierer også hva man betaler for opprinnelsesgarantier. Enkelte tar betalt fra kunder for å levere opprinnelsesgaranti, mens andre leverandører gjør det uten kostnad for kunde. I Tinde Energi har alle våre kunder 100% vannkraft, helt gratis.

Vi kan dessverre ikke styre hvilken strøm som kommer i stikkontakten din, da alle er koblet på samme nett. Men vi anbefaler å finne en strømavtale med opprinnelsesgaranti, da det er det beste vi som forbrukere kan gjøre for å støtte produksjon av bærekraftig strøm.