TINDE BLOGG

Hva avgjør strømprisen?

Vet du hvordan kjøp og salg av strøm foregår i Norge? Hva med på tvers av landegrenser? I dette innlegget får du det forklart på en grei og forståelig måte. Det er faktisk ganske interessant, og det kan være nyttig å vite.

Norges internasjonale strømkabler. I tillegg overføres det også internt mellom Norges 5 soner. Kilde: NordPool

Vi starter med Norge. Norge er delt inn i fem forskjellige strømregioner. De ulike regionene er Øst (N01), Sør (N02), Midt (N03), Nord (N04) og Vest (N05). I hver region er det forskjellige netteiere, som er aktører som eier strømnettet i et område. De er ansvarlig for at strømmen fra den leverandøren du har valgt kommer frem, og at det ikke oppstår komplikasjoner. De har monopol på sine tjenester innenfor sitt geografiske område.

«Prisen DU betaler for strømmen kommer altså an på hva selskapene som kjøper strømmen må betale for den.»

Prisen du betaler for strømmen blir påvirket av hvor du bor i landet. Det er flere faktorer som spiller inn på hvor mye strømmen koster, men det handler hovedsakelig om tilbud og etterspørsel som igjen blir påvirket av andre omstendigheter. Eksempler på dette er: Hvor mye strøm hvert område kan produsere til enhver tid (avhengig av blant annet værforhold), hvor mye strømmen koster andre steder, strømforbruk til enhver tid, eksport til utlandet, og diverse avvik. Dette kan være midlertidige brudd i strømnettet, eller noe som hindrer full gjennomstrømming, eller full virksomhet. Jo større etterspørselen etter strøm er, desto høyere blir prisen. I Norge benytter vi oss som regel av vannkraft for å produsere strøm, men vi kjøper av og til strøm fra andre land, som er utvunnet av fossil energi. Dette kan også påvirke strømprisen, fordi vi må betale ekstra for råvareprisene og CO2-avgifter. Prisen DU betaler for strømmen kommer altså an på hva selskapene som kjøper strømmen må betale for den.

Det er kraftbørsen for Nord-Europa, Nord Pool, som har hovedansvaret for å passe på at handelen går riktig for seg, og det er de som selger strømmen videre. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også i en del andre nordeuropeiske land som Norge har ledninger til. I Nord Pool er det både kraftprodusenter og strømleverandører, som finner ut hvor mye strømmen er verdt fra dag til dag. Dersom en region/sone ikke klarer å produsere nok strøm til forbrukerne sine, blir det overført strøm fra en av de andre sonene som har for mye. På denne måten blir strømmen fordelt ved behov selv om det medfører ekstra kostnader. Den blir ikke bare fordelt rundt i Norge, men også i andre land. Hvis for eksempel Sverige har for mye strøm og vi har for lite, så overføres det vi trenger til oss.

Vi håper dette var forståelig, og at du lærte noe nytt.