Vi har satt sammen en av de gunstigste strømavtalene man finner på markedet i dag – kun for våre næmeste. Med påslag på spotpris med bare 3,25 øre per kWh –  inkludert elsertifikater.

På dette produktet kjøper vi inn kraft direkte fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra gjennomsnittlig månedlig spotpris, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning. Avtalen har kun kr 19,- per måned i fastledd, ingen bindingstid, faktureres månedlig på etterskudd. Ved fakturautsendelse per post påløper det fakturagebyr med kr 49,-. Forøvrig alle priser oppgitt inklusiv merverdiavgift, prisendring varsles på Min side eller e-post.

Vi håper dette er en avtale våre venner og familie vil sette pris på. Med denne gode avtalen håper vi at du som kunde kan skrive noe positivt om oss på Bytt.no hvis du får mulighet!

Påslag: 3,25 øre/kWh

Fastbeløp: 19 kr/mnd

Kundetype: Privat

Avregning: Etterskudd

Bindingstid: Nei