• En innovativ avtale som utfordrer etablert praksis

  • Stabilitet og forutsigbarhet

  • Kundeservice med Tinde skolen i bunn