Elhub

Elhub er nøytral datahub som gjør det enklere for alle aktørene i kraftmarkedet å utveksle data. Elhub er den som håndterer all måledata og gjennomfører markedsprosesser som leveranderbytte, inn- og utflytning på et målepunkt. Elhub sørger for at all meldingsutveksling foregår på en sikker og effektiv måte i det norske kraftmarkedet. Elhub Web Plugin [...]