For at vi skal levere strøm er det viktig at navnet på den som inngår avtalen med oss stemmer overens med navnet som netteier har registrert som juridisk eier av måleren. Om disse ikke stemmer vår vi ikke lov til å levere strøm. Det eneste unntaket er ektefeller, som har lov til å inngå strømavtaler i hverandres navn.