Når du skal flytte må du registrere din gamle strømmåler som utflyttet, slik at du ikke lenger betaler for den. Dette kan gjøres hos netteier eller strømleverandøren din. Du må deretter kontakte leverandøren som skal stå for strømmen i din nye bolig og sikre at det foretas et eierskifte, og at den nye måleren står i riktig navn. Alt dette kan vi selvsagt hjelpe deg med gjennom våre flinke medarbeidere på kundeservice.