Dette innebærer at en andel av strømmen som leveres til din husstand kjøpes på forhånd når våre dyktige strømforvaltere anser prisen som gunstig. Målet er dermed å slå markedsprisen gjennom strategiske innkjøp. Denne avtaleformen er ganske ny, spesielt for privatmarkedet.