En spotavtale innebærer at man betaler den aktuelle prisen der og da. Strømleverandøren leverer strøm til prisen den selges for til enhver tid, pluss sitt aktuelle påslag og fastledd. Spotavtaler følger markedet på godt og vondt, så når det skjer noe som gjør at strømprisen blir veldig lav eller veldig høy følger kunden disse variasjonene.