eFaktura og AvtaleGiro  må bestilles i nettbanken. eFaktura-referanse og KID for tegning av AvtaleGiro finner du på din faktura.