Alle i Norge er koblet på samme strømnett, og man kan ikke velge eller velge bort en strømkilde. Strømmen man får i stikkontakten er en sammensetning mellom forskjellige former for produksjon, i tillegg til import fra utlandet. Du kan lese mer om det på NVE’s nettsider her. Kort fortalt bestod strømmen i Norge i 2019 av 94% fornybare energikilder og 6% andre kilder som fossile brennstoff og atomkraft.