Hva som faktureres vil avhenge av avtalen du har. Med en spotavtale vil det stå det aktuelle påslaget og fastleddet, i tillegg til den gjennomsnittlige spotprisen for måneden. Med en forvaltningsavtale vil det stå en strømpris, som da er prisen man betaler totalt sett per kWh. Også her vil det aktuelle fastleddet stå på en egen linje. Har du forskuddsbetaling vil det stå oppgitt hvilke priser som faktureres for hvilke perioder, i tillegg til en avregning mot tidligere innbetalinger for å sikre at du ikke betaler for mye.