Nordpool er en strømbørs hvor 20 land i Europa kan gjøre sin strømhandel. Det er her strømleverandører betaler for strømmen som leveres til kundene, og prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Nordpool fungerer på mange måter som en vanlig børs, med handel, prisvariasjoner og andre praksiser man ser med børshandel.