I tillegg til strømregningen får man også en regning på nettleie. Dette er det man betaler til netteieren i ditt område for den fysiske infrastrukturen som leverer strømmen. Det blir som å betale for takeaway, man betaler til restauranten for maten og til budet for levering. Nettleie kan utgjøre en stor del av strømutgiftene, ofte rundt 50-70%. Vi har dessverre ikke samfakturering med nettleien, så denne vil komme på egen faktura.