En strømleverandør kjøper strøm fra strømbørsen Nordpool og sørger for at strøm tilsvarende husstandens forbruk tilføres nettet. En strømprodusent lager strømmen selv og sørger for at den fysiske strømmen tilføres nettet, som leverer strøm rundt til husstander.