Innkjøpsprisen påvirkes av mange faktorer, men den korte versjonen er tilbud og etterspørsel. Blant de største påvirkerne finner man forbruk, vannmagasiner, vind, og aktivitet i industriell produksjon. På vinteren går prisene opp fordi det brukes mer strøm til for eksempel oppvarming, i tillegg til at snø minsker tilgjengelige ressurser i vannmagasiner. Alle norske strømleverandører kjøper strømmen på strømbørsen Nordpool, til en gitt innkjøpspris.