Elhub er nøytral datahub som gjør det enklere for alle aktørene i kraftmarkedet å utveksle data. Elhub er den som håndterer all måledata og gjennomfører markedsprosesser som leveranderbytte, inn- og utflytning på et målepunkt. Elhub sørger for at all meldingsutveksling foregår på en sikker og effektiv måte i det norske kraftmarkedet.

Elhub Web Plugin (Plugin) er den delen av Elhub hvor du som sluttbruker (private og bedrifter) får tilgang til egen informasjon. I Plugin finner du alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier.

Logg inn for å se dine data på plugin.elhub.no