TINDE BLOGG

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har fredag 17. desember 2021 lagt frem sin strømpakke. I tillegg til noen endringer i det opprinnelige forslaget kommer det frem at den nye nettleiemodellen ikke blir lovfestet 1. januar 2022, men nettselskapene kan fortsatt gjennomføre endringen.

Kompensasjonen blir trukket fra din nettleie

Kompensasjonen for høye strømpriser beregnes ut ifra ditt forbruk og trekkes fra nettleien din. Den vil dermed ikke komme fra oss som strømleverandør. Til strømleverandøren betaler du for strømprisen som normalt. Dersom kompensasjonen blir høyere enn nettleien får du mellomlegget utbetalt av din netteier.

Opptil 5000 kWh og kun private boliger

Ordningen gjelder kun private boliger. Nytt i den endelige pakken er at regjeringen varsler en løsning også for borettslag/sameier med felles målere, samt husholdninger som driver landbruksvirksomhet. Løsninger for disse er ikke klare ennå. Alle private boliger, uavhengig av hvilken strømavtale man har, vil dermed motta kompensasjonen. Også de med fjernvarme vil være inkludert, men fritidsboliger blir ikke kompensert. Ordningen gjelder opp til 5000 kWh per måned. Har du for eksempel forbruk på 5800 kWh én måned, vil dermed 5000 kWh være inkludert i ordningen, mens du må betale full pris på de resterende 800 kWh.

Dette får du kompensert

Staten vil dekke strømutgifter over 70 øre/kWh med 55%. Det betyr at dersom områdeprisen på strømbørsen Nord Pool er 130 øre/kWh, dekker staten 55% av mellomlegget mellom 70 og 130 øre, og du får dermed en reell strømpris på 97 øre/kWh. Dette er ekskludert merverdiavgift, eventuelle påslag til leverandøren og lignende utgifter.

I den endelige pakken er det også åpnet for at ytterligere 50 000 mottakere blir innlemmet i bostøtteordningen, og bostøtten øker med 1500 kroner per måned frem til mars 2022. Sosialhjelpsmottakere får en egen pott på 100 millioner kroner, og studenter kan søke om ekstra lån på 3000 kroner, hvorav 1200 kroner gjøres om til stipend.

Når skjer endringen?

Endringen trer i kraft fra og med desember 2021, som blir fakturert i januar 2022. Ordningen varer til 1. april 2022.

Dette skjer med nettleien

Endringen som skulle tredd i kraft 1. januar 2022 blir ikke lovfestet som planlagt, men det betyr ikke at din netteier ikke innfører den nye modellen. Det innebærer at forskriften som sier at den må innføres utsettes, og dermed er det opp til hver enkelt netteier om de ønsker å beholde dagens løsning eller bytte som planlagt 1. januar 2022. Flere netteiere har varslet at de følger regjeringens ønsker og beholder dagens nettleiemodell inntil videre.