MILJØVENNLIG OG KLIMAKOMPENSERT

  • Tinde Energi er signatar av Chooose og FNs Klimapanel, det kan du eller din bedrift også bli ved å bruke Tinde-strøm!

  • Vi hjelper privatpersoner og bedrifter med å bli miljøvennlige og klimakompenserte, i tråd med Paris-avtalen.

  • Vi støtter FN-verifiserte prosjekter I utviklingsland tilsvarende Co2 avtrykket til deres idrettslag og deres kunder.

  • Våre kunder kan vise til å være miljøvennlige og klimakompensert.

  • Dere vil motta et oblat for å merke deres næringsbygg, privat bolig, årsrapport eller lignende som klimakompensert gjennom Chooose. Bestill fysisk oblat her.

Hvorfor støtter Tinde Energi Chooose?

Vi mener at alle har et ansvar for å bidra til en bedre fremtid for planeten vår.
Uansett om man er en person, en liten bedrift, et konsern eller et land har alle et ansvar. Vi tar vårt ansvar svært alvorlig, og som strømleverandør er vi en del av en bransje som har kommet langt i det grønne skiftet. Norge produserer i dag 98% vannkraft, men det betyr ikke at jobben er gjort. Vi viser vår støtte og forpliktelse til FNs bærekraftmål gjennom Chooose, og oppfordrer aktivt våre kunder til å gjøre en innsats for miljøet.

Ingen skal forandre verden alene – men hvis alle gjør litt, kommer vi langt sammen