TINDE BLOGG

NordLink: en ny vei til Europa

NordLink er den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland. Det er første gang det norske og det tyske kraftmarkedet er koblet sammen. Kabelen er under vann, og strekker seg ca. 623 km. Kabelen befinner seg mellom Sirdal kommune i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. Prøvedriften startet i desember 2020, og vil vare fram til våren 2021.

Tyskland har benyttet seg en del av solkraft og vindkraft de siste årene. Det har vært gunstig for dem, da værforholdene i landet gjør det mulig å produsere mye strøm på den måten. Ved å koble oss sammen med Tyskland så kan vi også få utbytte av det. Når vi ikke klarer å produsere nok strøm, så kan vi importere strøm fra dem. Det fører til at vi kan bruke mindre vann fra vannmagasinene. Løsningen legger også til rette for «det grønne skiftet», som går ut på å benytte oss i større grad av fornybar energi. NordLink gagner også Tyskland, siden de kan få strøm fra oss de dagene de har mindre sol og lite vind.

Hvordan påvirker dette strømprisene våre? Det kan føre til at prisen blir mer stabil, og muligens også lavere på sikt. Grunnen til det er at når Norge ikke klarer å produsere nok strøm til å tilfredsstille etterspørselen, så stiger prisen. Ved å kunne importere strøm fra Tyskland når de har overskudd, vil prisen også være lavere. Det fører til at vi får den billigste løsningen hver gang.

Alt i alt tror vi at NordLink er en positiv løsning. Det er fortsatt ganske nytt, så det blir spennende å se hvordan det utvikler seg.