Folkestrøm

Når du velger å gi oss din tillit er du med på å utfordre gigantene i bransjen. I motsetning til disse har vi verken statlige eller kommunale eierinteresser eller eget strømnett. Vi har heller ingen egen kraftproduksjon og derfor ingen interesse av høye strømpriser.

Vår ambisjon er i stedet forutsigbarhet og lavest mulige strømkostnader over tid til folket – Folkestrøm!

FORVALTNING WEB

KUN
49,-
fastledd
pr. mnd

Strøm til folket som følger strømmarkedet.

Helt enkelt billig strøm!

VARIABEL WEB

KUN
69,-
fastledd
pr. mnd

Med Variabel WEB følger du god markedspris.

Helt enkelt rimelig strøm!