Viktig melding fra Tinde Energi

 

Vi som din strømleverandør har den siste tiden møtt på flere utfordringer.

De fleste har vært forsiktig med å bruke strøm i disse tider, men så har vi noen som har maksimert forbruket sitt og dette gjør de for å få mest mulig betalt i strømstøtte fra staten. Det har vært arrangert ladeklubb ved å la andre komme hjem til seg å lade el-bilen, noen har latt stråleovner og varmelamper stå på hele døgnet. Det mest ekstreme vi har sett, er de som reklamerer med at de har kjøpt inn varmeovner for å sette de ute på terrassen på full styrke samt oppfordret alle andre til å gjøre det samme. Eller kunden som har fortalt at han har investert flere hundre tusen i datautstyr for så å produsere kryptovaluta.

De mest ekstreme tilfellene er de som klarer å maksimere strømstøtten ved å bruke mest mulig strøm.

Tinde har flere kunder som har fått kr 18 225,- i støtte fra staten for så å betale en faktura helt ned i underkant av kr 2 000,- på èn enkel måned.

Betalingsmislighold blant bedrifter har vært økende med de stigende kraftpriser, det samme har også konkursstatistikken.

For å begrense risiko for tap stanset vi leveranser i henhold til § 4-2 i Standard kraftleveringsavtale.

Med de markedspriser som var og er vil det med våre marginer måtte ha godt over 200 kunder som betaler fakturaene sine for å dekke tapet på 1 kunde som ikke gjør det, mot normalt 10-12 kunder. Med dagens priser så er det er vesentlig flere enn 1 av 200 som kommer i betalingsmislighold.

Vi iverksatte tiltak som å pause levering for de som ikke betaler for seg og varslet tiltak mot de som misbrukte statens støtteordning. Det erfarte vi at både domstol og Forbrukertilsyn ikke var enig i, og det har medført en vesentlig større risiko for Tinde.

Selskapet er også varslet om en foretaksstraff fra Forbrukertilsynet på kr 3 millioner. Dette har medført at vi har kansellert vilkårsendringen som ble varslet.

Våre leverandører vurderer også dagens risiko til å være større og har derfor økt sine sikkerhetskrav ovenfor Tinde. Tinde Energi er ikke i en slik posisjon at vi kan klare å møte disse kravene.

Når vi nå ikke har klart å imøtekomme disse kravene vil vi opphøre som leverandør.

HVA SKJER VIDERE

Når vår leveranse opphører om få dager, vil dere automatisk bli satt over på leveringsplikt fra netteier.

Myndighetene har regulert pliktstrømmen til å være spotpris med maksimalt 6,25 øre i påslag (inkl. mva.) frem til sommeren, slik at du som kunde skal få god tid til å kunne velge den riktige leverandøren for deg.

Dere vil så motta en sluttfaktura fra Tinde Energi når vi har mottatt avlesing fra netteier.

For de av dere som da får til gode beløp så vil dette tilbakebetales over nyttår. Her ber vi om litt tålmodighet da det tar litt tid å få full oversikt på alt etter at vi opphører som leverandør.

Vi viser til vilkårene under VILKÅR FOR ØVRIG: Når Tinde Energi må slutte å levere strøm, opphører alle forpliktelser etter avslutningsdato.

På telefon vil det være begrenset åpningstid, men vi vil være tilgjengelig på mail fremover.

Vi i Tinde Energi vil ønske dere lykke til videre!